UVJETI KORIŠTENJA

1. Prihvaćanje uvjeta
Svako korištenje web stranice servicesforpharmacies.com (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu  VitalPlusActive Group Ltd) podliježe niže navedenim uvjetima. Sadržaj na stranicama servicesforpharmacies.com zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima te drugim zakonskim propisima koji reguliraju pravo intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice servicesforpharmacies.com , bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava te je, kao takvo, utuživo pred nadležnim sudom. Podaci, informacije i dokumenti koji su objavljeni na web stranici servicesforpharmacies.com ne smiju se reproducirati, kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Pre-line d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Pre-line d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba sukladno pravu Republike Hrvatske.

Koristeći našu web stranicu, suglasni ste sa navedenim uvjetima korištenja u najnovijoj verziji objavljenoj na ovoj web stranici.

2. Korištenje materijala, sadržaja i informacija u vlasništvu Pre-line d.o.o. i VitalPlusActive Group Ltd
Pre-line d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za netočnost i/ili nepotpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na vitalplusactive.com (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Pre-line d.o.o. i VitalPlusActive Group Ltd). Ovu stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik. Pre-line d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica. Pre-line d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te se odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća:

1. Rizike koji mogu nastati zbog korištenja ove web stranice
2. Obvezuje se koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Pre-line d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti i neograničeno odriče svake odgovornosti uključujući točnost, potpunost, sigurnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

3. Zaštita osobnih podataka korisnika stranica
Svi podaci koji se smatraju „osobnim podatkom“ kako ih definira Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), u daljnjem tekstu: Uredba, tretirati će se u skladu sa važećim hrvatskim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije, uz maksimalnu zaštitu Vaše privatnosti i anonimnosti, a u skladu sa odredbama Uredbe. Pre-line d.o.o. prikupljati će osobne podatke isključivo kada nam date privolu za obrađivanje Vaših osobnih podataka ( u skladu sa čl. 7. Uredbe ), a u svrhu boljeg uvida i razumijevanja zadovoljstva i potrebe korisnika, kupaca kao i unaprjeđenja poslovanja. Pre-line d.o.o. takve podatke neće otkrivati niti učiniti dostupnima trećim stranama, osim na Vaš zahtjev ili uz Vašu prethodnu suglasnost, u oba slučaja zahtjev odnosno suglasnost mora se podnijeti izričito i u pismenom obliku. Pre-line d.o.o. neće prikupljati osobne podatke koji se mogu podvesti pod „Posebne kategorije osobnih podataka“ u smislu čl. 9. navedene Uredbe.

Pre-line d.o.o. zadržava pravo u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga ili dostave prethodne obavijesti korisnicima, izmijeniti ove Uvjeta korištenja i sadržaj ove web stranice, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

4. Nadležno pravo i sud
1) Web stranica, uvjeti korištenja iste kao i njen sadržaj podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske. Sve sporove, koji mogu proizaći iz prava korištenja ove web stranice, njenog sadržaja ili u vezi sa uvjetima korištenja uključujući valjanost, tumačenje i primjenu, strane će nastojati riješiti mirnim putem.
2) Ukoliko strane ne mogu riješiti spor mirnim putem nadležan je sud u Zagrebu.

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA

Pre-line d.o.o. i VitalPlusActive Group Ltd posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje ServicesForPharmacies obrađuje, odnosno prikuplja kad se posjete naše internetske stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade: Pre-line d.o.o., Buzinski prilaz 21, 10 010 Zagreb, OIB 80376739056

Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Pre-line d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom prijave za newsletter ili iz nekog drugog razloga), čime pristajete, odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Korištenje, otkrivanje i prijenos osobnih podataka
Pre-line d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i našim klijentima, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni (poput darivanja ). Također, Pre-line d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)
Naše internetske stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice servicesforpharmacies.com.
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
Kolačićima trećih strana Pre-line d.o.o. se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naše internetske stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Newsletter i pretplata
Ako ste dali izričitu privolu za primanje newslettera, možemo Vam poslati elektroničko pismo s komercijalnim sadržajem za oglašavanje i informacijama o našim proizvodima i uslugama. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na newsletter koristit će se samo za slanje newslettera. Želite li odustati od pretplate na newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati.
Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate newsletter i niste otkazali Vašu privolu za primanje newslettera.
Obrada podataka za primitak newslettera nužna je za potrebe naših legalnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podataka i/ili privolu na primitak newslettera. Pravna osnova za primanje newslettera je Vaša privola (članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali privolu neće Vam biti poslan newsletter.
U slučaju da Vam naš newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.
Usluge akvizicije, savjetovanja i dermoconsultanta za potrebe savjetodavnog odnosa sa strankama u ljekarnama i ostalih aktivnosti Pre-line d.o.o. poput informiranja o terminima u ljekarnama, edukacijama i promocijama te prijavama za iste vrši Pre-line d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, koji je u tom slučaju izvršitelj obrade osobnih podataka.

Sigurnost
Pre-line d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata tvrtke.

Rok pohranjivanja
Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ako je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja se proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Prava korisnika
Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim VitalPlusActive-u. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka, molimo Vas da o promjenama obavijestite info.hr@vitalplusactive.com kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti Pre-line d.o.o. u pisanom obliku na adresu Buzinski prilaz 21, 10010 Zagreb s napomenom ‘Odjel za zaštitu osobnih podataka GDPR’, elektroničkom obliku na info.hr@vitalplusactive.com ili usmenim putem na telefon 01/6111 582. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Pre-line d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica.

Automatizirana obrada
Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internet stranicama vitalplusactive. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Pre-line d.o.o. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama
Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina ServicesForPharmacies. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internetske stranice VitalPlusActive, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internetskoj stranici koja prikuplja osobne podatke.
Obavijest o promjenama i kontakt
Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na internetnoj stranici servicesforpharmacies.com i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.
Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: info.hr@vitalplusactive.com.